Di Linh: Tăng cường quản lý, sử dụng đất thuộc tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Cập nhật lúc 18:02, Thứ Hai, 24/10/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất thuộc tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đi qua địa bàn, UBND huyện Di Linh đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền về phạm vi Dự án đường cao tốc và quỹ đất phục vụ Dự án để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 
 
Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không lấn, chiếm đất, hủy hoại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trái phép, xây dựng công trình trái phép trên đất, không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm,... thuộc phạm vi của Dự án và quỹ đất phục vụ Dự án.
 
Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là trong phạm Dự án và quỹ đất phục vụ Dự án; chỉ giải quyết hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc phạm vi Dự án đối với các Dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
 
Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng theo quy định; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng mà không kịp thời phát hiện, xử lý... 
 
NGỌC NGÀ
,