Kinh tế
Mỗi năm khai thác trắng 30 - 50 ha rừng sản xuất
Mỗi năm khai thác trắng 30 - 50 ha rừng sản xuất
Thống kê diện tích khai thác trắng rừng sản xuất bình quân 30 - 50 ha/năm/đơn vị công ty TNHH MTV lâm nghiệp, đạt sản lượng 7.000 m3/năm; tỉ lệ gỗ lớn (đường kính đầu nhỏ từ 15 cm trở lên) khoảng 65% trên tổng sản lượng khai thác. Riêng tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng khoảng 100 ha/năm trên địa bàn. 
Xem thêm