Ngành Thuế làm tốt công tác kê khai, hoàn thuế

06:01, 04/01/2023
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2022, ngành Thuế đã tăng cường việc giám sát, đôn đốc kê khai thuế, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ việc khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp. 
 
Theo đó, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý 105.599 tờ khai, chiếm 98,2% trên tổng số tờ khai người nộp thuế phải nộp, trong đó tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 97,5%; ban hành 1.336 quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm kê khai, trong đó 805 quyết định phạt tiền với số tiền phạt là 4,8 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.
 
Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý chặt chẽ số lượng mã số thuế (MST) đang hoạt động, mã số thuế ngừng, nghỉ hoạt động, đóng mã số thuế. Năm 2022 cấp mới 6.880 MST, trong đó 1.577 MST doanh nghiệp, 185 MST tổ chức và 5.118 MST hộ cá thể; tạm ngừng và ngừng hoạt động 9.415 MST, bao gồm1.823 MST doanh nghiệp, 241 MST tổ chức và 7.351 MST hộ cá thể. Đến thời điểm 15/12/2022, có 45.487 MST đang hoạt động, trong đó 8.789 MST doanh nghiệp, 3.076 MST tổ chức và 33.622 MST hộ cá thể. 
 
Cũng trong năm 2022, đã tiếp nhận 107 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, với số thuế đề nghị hoàn là 278,3 tỷ; đã ra quyết định hoàn 76 hồ sơ, với số tiền 241,6 tỷ.
 
DIỄM THƯƠNG