Hơn 91 tỷ đồng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

06:01, 04/01/2023
Theo dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong năm 2023 cần hơn 91 tỷ đồng nguồn vốn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trong đó phân bổ đợt 1 năm 2023 hơn 68,3 tỷ đồng, đợt 2 năm 2023 gần 22,8 tỷ đồng.
 
Cụ thể, đợt 1 hỗ trợ dự án sản xuất liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ (hơn 27,3 tỷ đồng); phát triển sản phẩm OCOP (gần 10 tỷ đồng); đào tạo nghề cho lao động nông thôn (hơn 4,5 tỷ đồng); khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường (hơn 9 tỷ đồng); duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình đầu tư trên địa bàn xã (hơn 9,1 tỷ đồng)…  
 
Việc phân bổ kinh phí theo tiêu chí sản phẩm OCOP mới gồm: Nhóm 1 tiêu chí từ 20 sản phẩm tại Lạc Dương và Đà Lạt; nhóm 2 tiêu chí từ 10 - 20 sản phẩm tại Lâm Hà, Đơn Dương, Bảo Lâm; nhóm 3 tiêu chí dưới 10 sản phẩm tại các huyện còn lại trong tỉnh.  
 
VŨ VĂN