Ngân hàng CSXH huyện Đức Trọng hoàn thành vượt chỉ tiêu huy động vốn

Cập nhật lúc 06:50, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 5/1, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng
Các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng
 
Theo đánh giá, năm 2022, NHCSXH huyện Đức Trọng hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Cụ thể,  hoàn thành 105,8% chỉ tiêu huy động vốn, 99,99% kế hoạch dư nợ năm 2022, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 97,93%, nợ quá hạn giảm 381 triệu đồng so với đầu năm, có 1 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện và 9 xã không có nợ quá hạn (tăng 4 xã so với đầu năm); tỷ lệ tổ TK&VV xếp loạt tốt, loại khá chiếm 99,25%; hoàn thành đối chiếu phân loại nợ đến 100% khách hàng vay vốn. 
 
Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trong năm của 15 xã, thị trấn và của phòng giao dịch xếp loại tốt; duy trì hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã nề nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về  người, tài sản.
 
Trong năm, NHCSXH huyện đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách; trong đó, có các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP kịp thời, đúng mùa vụ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. 
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 184 hộ nghèo, 373 hộ cận nghèo và 42 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 1.132 lao động, giúp cho 2.166 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, tạo điều kiện cho 10 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vay vốn, cho vay ưu đãi 1 doanh nghiệp số tiền 1,6 tỷ đồng do thanh niên khởi nghiệp làm chủ theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, NHCSXH huyện cũng chỉ ra một số tồn tại trong năm qua như: Tỷ lệ nợ quá hạn cao so với bình quân chung toàn tỉnh (0,06%), còn 4 đơn vị cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn tỷ lệ chung toàn huyện; còn 2 t3ổ TK&VV xếp loại trung bình.
 
Trong năm 2023, NHCSXH huyện Đức Trọng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch; vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương tăng bằng hoặc cao hơn so với năm trước; dư nợ tăng trưởng từ 10% trở lên (mức tăng 43 tỷ đồng trở lên), hoàn thành 100% kế hoạch giao; tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,13%/tổng dư nợ; không phát sinh nợ chiếm dụng; tỷ lệ thu nợ đến hạn từ 97% trở lên...
 
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng.
 
N.MINH
,