Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thụy Trang

Cập nhật lúc 06:29, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)
Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao . Ảnh: Thụy Trang
Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thụy Trang

 

,