Toàn tỉnh sử dụng khoảng 3.498 tấn thuốc BVTV

01:01, 05/01/2023
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng sử dụng khoảng 3.498 tấn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để quản lý dịch hại trên các loại cây trồng nông nghiệp, giảm 219 tấn so với năm 2021. 
 
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã lắp đặt mới 559 bể thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn 5 huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm và Đạ Huoai. Lũy kế đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt 3.701 bể thu gom bao gói thuốc BVTV trên tổng diện tích đất canh tác khoảng 300.000 ha.
 
Kết quả trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức phối hợp thu gom và tiêu hủy 42,5 tấn bao gói thuốc BVTV theo đúng quy định, chiếm tỷ lệ 24,3%.
 
VŨ VĂN