Đạ Huoai: Nhiều chương trình phụ nữ giúp nhau giảm nghèo

Cập nhật lúc 06:40, Thứ Hai, 22/08/2022 (GMT+7)
Hưởng ứng Ngày Gửi tiết kiệm vì người nghèo năm 2022 do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát động, Hội Phụ nữ huyện Đạ Huoai đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Đến nay, đã huy động được số tiền gửi 2,3 tỷ đồng, đạt 427% so chỉ tiêu. 
 
Ngoài ra, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm. Mô hình: “Tiết kiệm tại các tổ góp vốn xoay vòng” có 59 Tổ Tiết kiệm có 1.130 thành viên tham gia, với số tiền 395 triệu đồng giúp cho 63 chị khó khăn. Phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” giúp cho 12 gia đình chính sách và hội viên khó khăn với trên 300 kg gạo. Phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” quyên góp được 23 triệu đồng, giúp cho 15 chị và Mô hình “Tổ vần đổi công” có 8 tổ, với 565 chị tham gia giúp được 2.285 ngày công.
 
Hiện nay, các phong trào giúp nhau làm kinh tế trong cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đạ Huoai đang lan tỏa đến các chi, tổ hội, góp phần giúp hội viên phụ nữ giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
ĐẶNG DŨNG
,