Đạ Huoai: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 500 tỷ đồng

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Tư, 10/08/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đạ Huoai, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của huyện phục hồi và phát triển khá mạnh; hầu hết các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn phát triển, đạt các chỉ tiêu đều ra.
 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp toàn huyện (theo giá thực tế) ước đạt 493 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm chủ yếu như: nhân hạt điều đạt 685 tấn; giỏ tre ước đạt 1.682.000 cái; giỏ mỹ nghệ đạt 257.000 cái; sản xuất gạch tuy nen đạt 20,9 triệu viên; điện sản xuất 139 triệu KWh; phân phối nước đạt 556.000 m3...
 
Hiện nay, Đạ Huoai đang tập trung thành lập và phát triển các làng nghề truyền thống, giai đoạn 2022 - 2025, gắn với việc khôi phục và phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản phẩm văn hóa đặc trưng của các dân tộc bản địa nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đạ Huoai…
 
THANH HỒNG
,