Từ 17/5, Agribank miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước

Cập nhật lúc 08:11, Thứ Hai, 17/05/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời, thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank sẽ áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước trên toàn hệ thống Agribank. 
 
Theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được miễn phí dịch vụ chuyển tiền trên tất cả các kênh thanh toán của Agribank đối với khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank (nghĩa là, miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank); miễn phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống Agribank trên các kênh ngân hàng điện tử của Agribank, tại: ATM, ứng dụng Mobie Banking, Internet Banking, Agribank – eBanking (tại quầy giao dịch thực hiện theo biểu phí dịch vụ hiện hành).
 
Đối với khách hàng là tổ chức: miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank trên các kênh thanh toán của Agribank; giảm phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống trên kênh ngân hàng điện tử với mức phí giao dịch tối thiểu 3.000 đồng (tại quầy giao dịch thực hiện theo biểu phí dịch vụ hiện hành).
 
Đối với dịch vụ nộp, lĩnh tiền mặt VND: miễn phí dịch vụ nộp/ rút tiền mặt đối với khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank trực tiếp thực hiện giao dịch nộp/rút tiền mặt; đối với các giao dịch nộp, rút tiền mặt khác có thu phí theo quy định.
 
PHẠM LÊ
,