Liên kết từ 50 hộ trở lên trồng dâu, nuôi tằm

Cập nhật lúc 04:57, Thứ Hai, 17/05/2021 (GMT+7)
Triển khai Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng xây dựng mới một chuỗi liên kết từ 50 hộ trở lên tham gia sản xuất gắn với tiêu thụ 18 ha dâu tại 3 địa phương: Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm, tương ứng với mỗi năm nuôi 700 hộp kén tằm, tổng sản lượng 28 tấn kén. 
 
Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 69,4% kinh phí mua giống tằm; 30,6% kinh phí do hộ dân đối ứng. Đồng thời, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, nhưng không quá 150 triệu đồng. 
 
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng còn xây dựng mới 2 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tơ tằm tại Công ty TNHH Tơ tằm Ba Minh và Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành, mỗi chuỗi có từ 50 hộ trở lên tham gia tại địa bàn các huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên…
 
VŨ VĂN 
,