11.102 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật lúc 05:58, Thứ Ba, 22/12/2020 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề xuất 11.102 tỷ đồng tổng kinh phí tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025.
 
Trong đó, tỷ lệ 44% ngân sách Trung ương; 31% ngân sách tỉnh Lâm Đồng; 24% nguồn vốn ODA và 1% các nguồn vốn khác.
 
Có 7 nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 gồm: Bố trí, sắp xếp lại cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP; khôi phục và phát triển rừng bền vững; phát triển hệ thống thủy lợi, nước sạch; xây dựng nông thôn mới. 
 
Mục tiêu đạt được đến năm 2025 là: tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 4,5-5%; nâng cao hiệu quả sử dụng trên 300.000 ha diện tích đất canh tác, trong đó diện tích nông nghiệp công nghệ cao chiếm 25%; diện tích nông nghiệp thông minh 1.000 ha; diện tích nông nghiệp hữu cơ 1.600 ha; chuyển đổi trồng mới 40.000 ha cây trồng giá trị kinh tế cao...
 
VĂN VIỆT
,