Thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất 120 triệu, thấp nhất 200.000 đồng

Cập nhật lúc 11:03, Chủ Nhật, 08/01/2023 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo báo cáo từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp cho người lao động cao nhất là 120 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người.
 
Hầu hết người lao độngh được các doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 1 tháng lương
Hầu hết người lao độngh được các doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 1 tháng lương
 
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, số liệu từ 56 doanh nghiệp gửi báo cáo về đơn vị thì trong năm 2022 không có doanh nghiệp nào nợ lương người lao động. 56 doanh nghiệp ở khối có cổ phần vốn Nhà nước chi phối, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số lao động là 6.861 người có tiền lương bình quân năm 2022 là 7,79 triệu đồng/người/tháng.
 
Chia theo loại hình doanh nghiệp thì khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (có 7 doanh nghiệp báo cáo), có mức lương bình quân 16,86 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất của người quản lý công ty là 79 triệu đồng và mức lương thấp nhất 4,2 triệu đồng/tháng.
 
Trong khi đó, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước chi phối (có 8 doanh nghiệp báo cáo, kể cả ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước chi phối), có mức lương bình quân 9,75 triệu đồng/người/tháng; trong đó, người có mức lương cao nhất 32 triệu đồng/tháng và thấp nhất 5 triệu đồng.
 
Khối doanh nghiệp dân doanh (có 27 doanh nghiệp báo cáo) có mức lương bình quân 7,23 triệu đồng/người/tháng; trong đó, người có mức lương cao nhất 60 triệu đồng/tháng, thấp nhất 3,25 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (có 14 doanh nghiệp báo cáo), có mức lương bình quân 6,72 triệu đồng/người/tháng; trong đó, người có mức lương cao nhất 33 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,2 triệu đồng/tháng.
 
Về tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo thống kê mức thưởng bình quân trong các loại hình doanh nghiệp khoảng 6,43 triệu đồng/người. Trong tổng số người lao động được thưởng là 5.196 người với tổng quỹ thưởng là trên 33 tỷ đồng. 
 
Mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thuộc về 1 doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước và mức thấp nhất là 200.000 đồng/người. Cụ thể khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có mức thưởng bình quân khoảng 5,02 triệu đồng/người, cao nhất 21,2 triệu đồng và thấp nhất 2 triệu đồng. 
 
Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước chi phối, có mức thưởng bình quân 10,56 triệu đồng/người, cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Khối doanh nghiệp dân doanh, có mức thưởng bình quân 6,97 triệu đồng/người, cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.
 
Riêng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng bình quân khoảng 5,24 triệu đồng/người, cao nhất là 52,5 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng. 
 
CHÍNH THÀNH
,