Kỳ họp đổi mới, chất lượng

Cập nhật lúc 16:50, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)

https://youtu.be/TuVoB4f-NjI

,