Chuyển đổi mục đích sử dụng gần 10,2 ha rừng để mở rộng đèo Prenn
01:19 | 06/01/2023
UBND tỉnh vừa phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng gần 10,2 ha rừng để đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP Đà Lạt.
.