Bình minh trên TP Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 03:19, Thứ Năm, 22/12/2022 (GMT+7)

 

Bình minh trên TP Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Bình minh trên TP Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

 

,