Kiểm soát, hạn chế hình thành các "khu phố ngoại"
08:46 | 01/10/2013
Chính sách cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam là chủ trương đúng đắn nhằm góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tuy nhiên, do vẫn còn có những bất cập nhất định nên kết quả thu được còn hạn chế.
.