LỜI CẢM TẠ
10:27 | 27/12/2022
Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
.