Củng cố dây chuyền, xử lý điểm nghẽn, nâng công suất nhà máy
03:19 | 22/12/2022
Trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra...
.