Di Linh: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

06:01, 04/01/2023
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh cho biết, thời gian qua, huyện chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng chủ lực; nhờ vậy, năng suất, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
 
Năm 2022, toàn huyện thực hiện tái canh cà phê được trên 1.800 ha, đạt 100,9% so với kế hoạch. Nông  dân chuyển đổi sang trồng xen các loại cây ăn trái (bơ, sầu riêng, mắc ca,...) được 937,3 ha, luỹ kế đến nay diện tích trồng được 10.058,9 ha. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao tiếp tục được triển khai và nhân rộng. Từ đó, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. 
 
HOÀNG YÊN