Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 94% kế hoạch năm 2022

Cập nhật lúc 02:14, Thứ Ba, 30/08/2022 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, theo thống kê tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn toàn tỉnh lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 đạt 369.882,4 ha/392.069 ha, tương đương với 94,34% kế hoạch và bằng 103,71% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Trong đó, cây hằng năm đạt diện tích 103.339,1 ha/126.229 ha, đạt 81,87% kế hoạch. Vụ Đông Xuân 2021-2022 diện tích gieo trồng được 40.852,3 ha/40.072 ha, đạt 101,95% kế hoạch; diện tích vụ Hè Thu năm 2022 đạt 39.086,3 ha/39.769 ha, chủ yếu là diện tích sản xuất lúa, ngô, rau, hoa. Diện tích gieo trồng vụ Mùa 2022 đạt 18.314,3 ha/41.698 ha.
 
Đối với diện tích cây lâu năm là 266.543,3 ha/265.840 ha, đạt 100,26% kế hoạch. Trong đó, cây cà phê diện tích 172.329,5 ha, chè 11.142,1 ha, điều 22.051,7 ha, tiêu 1.995,5 ha, dâu tằm 10.127,2 ha, cây ăn quả 30.698,3 ha, ca cao 172,5 ha...
 
C.PHONG
,