Thành lập 3 tổ hội nông dân trồng dâu nuôi tằm

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Tư, 10/08/2022 (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm đến nay Hội Nông dân huyện đã thành lập 3 tổ hội nông dân trồng dâu nuôi tằm. Trong đó, tổ hội nông dân trồng dâu nuôi tằm xã Đinh Trang Hoà với 10 hộ, xã Đinh Trang Thượng 12 hộ và xã Gia Hiệp 18 hộ.
 
Tổ hội là nơi các thành viên trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, đổi dâu lá. Bên cạnh đó, khi vào các tổ hội nghề nghiệp, nông dân sẽ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giới thiệu doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hội còn nắm thông tin về giá kén để cung cấp cho hội viên, hỗ trợ bà con bán với giá tốt. Từ sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau,  đời sống của bà con đã khấm khá hơn.  
 
HOÀNG YÊN
,