Lâm Đồng ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên

Cập nhật lúc 11:08, Thứ Tư, 10/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định bảng giá thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh.
 
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền thuế tài nguyên và xác định thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Bảng giá cụ thể gồm: Giá tính thuế tài nguyên đối với kim loại, khoáng sản không kim loại và nước thiên nhiên; giá tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm từ rừng tự nhiên; hệ số quy đổi một số loại tài nguyên.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2022.
 
Bảng giá cụ thể Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
DIỄM THƯƠNG
 
,