Giải ngân 70% nguồn vốn khuyến nông

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Tư, 31/08/2022 (GMT+7)
Theo kết quả giải ngân đến ngày 17/8/2022, Chương trình Khuyến nông Lâm Đồng gần 1,5 tỷ đồng; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ hơn 930 triệu đồng, đạt tỷ lệ lần lượt 70% và 43% kế hoạch vốn cả năm 2022. 
 
Cụ thể, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã ký hợp đồng nông hộ triển khai 6 mô hình nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất cà phê, dược liệu, mắc ca, sơ chế, bảo quản cà phê, chăn nuôi bò thịt.
 
Đồng thời đã triển khai lấy 66/141 mẫu nước sinh hoạt nông thôn tại 6/11 huyện, thành phố trong tỉnh, đạt gần 47% kế hoạch.
 
Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh lập danh sách cá nhân, đơn vị đăng ký cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phê duyệt.
 
 VĂN VIỆT
,