Cát Tiên: 2.200 ha sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết

Cập nhật lúc 02:14, Thứ Ba, 30/08/2022 (GMT+7)
Theo UBND huyện Cát Tiên, đến nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên có 1 liên hiệp hợp tác xã, 19 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, 100% hợp tác xã đều tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, huyện Cát Tiên cũng đang có 17 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; trong đó, có có 15 chuỗi cấp huyện và 2 chuỗi cấp tỉnh. Cụ thể, huyện Cát Tiên đã duy trì hoạt động của 9 chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo với sự tham gia của 8 hợp tác xã trên diện tích đất sản xuất là 1.800 ha, chiếm 20% diện tích sản xuất lúa của cả huyện; có 2 chuỗi liên kết sản xuất rau lấy hạt, rau an toàn trên diện tích 35 ha; 3 chuỗi liên kết tiêu thụ kén tằm với diện tích sản xuất 85 ha; 2 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái với diện tích 280 ha và 1 chuỗi liên kết chăn nuôi bò chất lượng cao với 40 nông hộ tham gia.
 
HOÀNG SA
 
,