Thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến thị trường nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP

Cập nhật lúc 05:12, Thứ Tư, 19/05/2021 (GMT+7)
Mới đây, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến thị trường nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP Lâm Đồng gồm 10 thành viên. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối sản xuất. Thành viên thường trực là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng. Các thành viên còn lại đại diện lãnh đạo sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. 
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh định hướng chiến lược, đề xuất chính sách, giải pháp, chương trình hành động về xúc tiến thị trường nông sản trong nước, xuất khẩu gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn. 
 
Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp với xúc tiến du lịch và các chương trình đối ngoại, văn hóa; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án chế biến, xuất khẩu nông sản trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT
,