Xây dựng 165 mô hình sản xuất cà phê bền vững

05:12, 08/12/2020

(LĐ online) - Trong giai đoạn 2017 - 2020, trong khuôn khổ chương trình dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thực hiện được 165 mô hình với gần 130 ha thực hiện sản xuất cà phê bền vững đạt theo 7 tiêu chí đánh giá của dự án quy định. 

(LĐ online) - Trong giai đoạn 2017 - 2020, trong khuôn khổ chương trình dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thực hiện được 165 mô hình với gần 130 ha thực hiện sản xuất cà phê bền vững đạt theo 7 tiêu chí đánh giá của dự án quy định. 
 
Cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân tại vườn
Cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân tại vườn
 
Đây là thông tin được Trung tâm Khuyến nông tỉnh đưa ra tại hội nghị tổng kết tổ chức trong ngày 8/12. Kết quả này vượt xa so với mục tiêu 102 mô hình với diện tích 101 ha ban đầu mà dự án đặt ra.
 
Qua theo dõi các nông hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật, kết hợp với những kinh nghiệm bản thân trong sản xuất, các nông hộ thực hiện mô hình đã tiếp thu và thực hiện tốt kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chí của dự án từ khâu trồng, chăm sóc, phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hái và bảo quản sau thu hoạch; đồng thời, có ghi chép nhật ký mô hình đầy đủ và hạch toán kinh tế nông hộ trong sản xuất cà phê bền vững. 
 
Cũng trong giai đoạn này, đơn vị đã thực hiện được 268 lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 9.400 người về các nội dung như quản lý tưới nước cho vườn cà phê; quản lý dinh dưỡng, sâu bệnh hại cho vườn cà phê; kỹ thuật tạo hình cho vườn cà phê, sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê, liên kết trong sản xuất cà phê bền vững; ghi chép sổ nhật ký sản xuất nông hộ. 
 
Việc áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững vào sản xuất cà phê đã giúp bà con nông dân dần thay đổi tập quán trồng, chăm sóc theo phương thức truyền thống sang thâm canh sản xuất cà phê bền vững.
 
HỒNG THẮM