Sản xuất 1.785 tấn mật ong

06:12, 08/12/2020

Thông tin từ ngành nông nghiệp cho biết, năm 2020, Lâm Đồng sản xuất 1.785 tấn mật ong, tăng 18,5% sản lượng so với cùng kỳ 2019...

Thông tin từ ngành nông nghiệp cho biết, năm 2020, Lâm Đồng sản xuất 1.785 tấn mật ong, tăng 18,5% sản lượng so với cùng kỳ 2019. Ong Lâm Đồng được nuôi phổ biến tại các nông hộ, trang trại trong toàn tỉnh, nhiều địa phương nuôi tập trung như Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc. Mật ong Lâm Đồng được tiêu dùng trong nước đồng thời xuất khẩu sang một số thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc qua các công ty mật ong như Phong Sơn, Đại Dương, Việt Ý. 
 
Để phát triển bền vững nghề nuôi ong mật, Lâm Đồng đang tiến hành hỗ trợ các chuỗi liên kết giữa các nông hộ nuôi ong với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm, nhằm tăng chất lượng, sản lượng và giá trị mật ong. 
 
D.Q