Lạc Dương: Thu hút 69 dự án đầu tư vào các lĩnh vực

Cập nhật lúc 05:10, Thứ Hai, 21/12/2020 (GMT+7)
Bên cạnh lợi thế về tự nhiên, khí hậu, đất đai, những năm qua, lãnh đạo huyện Lạc Dương còn có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. 
 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có 69 dự án đầu tư, với tổng số vốn 6.818 tỷ đồng. Trong đó, có 45 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, chế biến, khai khoáng, thủy điện và 14 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.
 
Qua kiểm tra, rà soát, giám sát, hiện nay, có 38 dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư; 20 dự án đang triển khai thực hiện các hạng mục và 11 dự án đang triển khai nhưng chậm tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư…
 
Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan đôn đốc để các chủ đầu tư sớm hoàn thành các hạng mục, đưa các dự án đi vào hoạt động, nhằm góp phần thúc đẩy các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn huyện phát triển…
 
T.D.HỒNG
 
,