Đơn Dương: 30% số lượng nông sản được tiêu thụ qua liên kết

06:12, 08/12/2020

Thông tin từ UBND huyện Đơn Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn có khoảng 30% số lượng nông sản được tiêu thụ thông qua liên kết hợp đồng với cơ sở thu mua, các doanh nghiệp...

Thông tin từ UBND huyện Đơn Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn có khoảng 30% số lượng nông sản được tiêu thụ thông qua liên kết hợp đồng với cơ sở thu mua, các doanh nghiệp; hộ kinh doanh đầu tư vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra đối với số lượng nông sản còn lại. Do đó, tình trạng tồn đọng hàng hóa tại khu sản xuất đã không còn. 
 
Ngoài ra, huyện còn tập trung xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sữa tươi nguyên liệu tạo phát triển bền vững, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ chăn nuôi hoặc thông qua các THT và HTX chăn nuôi bò sữa, 99% các hộ chăn nuôi bò sữa được ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa tươi nguyên liệu ổn định.
 
Huyện Đơn Dương tiếp tục triển khai hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đối với HTX và doanh nghiệp trên địa bàn. Đã tổ chức họp thẩm định 6 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của xã Đạ Ròn, Lạc Lâm, Pró, Lạc Xuân, Tu Tra và Quảng Lập. Qua đó, trong năm 2020 phát triển thêm 3 HTX, nâng tổng HTX trên toàn huyện là 32 HTX. Từ những liên kết này, góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương, tăng thu nhập cho người dân.
 
HOÀNG YÊN