Các hợp tác xã có lợi nhuận bình quân khoảng 500 triệu đồng/năm

06:12, 18/12/2020

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 3 Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với 18 HTX thành viên là các HTX nông nghiệp...

Nhờ liên kết trồng chuối với HTX Chuối Laba Đạ K’Nàng (xã Đạ K’Nàng, Đam Rông), nông dân có thu nhập lên đến 500 triệu đồng/ha
Nhờ liên kết trồng chuối với HTX Chuối Laba Đạ K’Nàng (xã Đạ K’Nàng, Đam Rông), nông dân có thu nhập lên đến 500 triệu đồng/ha
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 3 Liên hiệp hợp tác xã (HTX) đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với 18 HTX thành viên là các HTX nông nghiệp; có 276 HTX nông nghiệp (thành lập mới 13 HTX so với năm 2019, giải thể 1 HTX), với 7.489 thành viên (tăng 84 thành viên so với năm 2019), tổng vốn điều lệ là 293,89 tỷ đồng (tăng 1,3 tỷ đồng so với năm 2019), doanh thu bình quân khoảng 2.500 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân khoảng 500 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân khoảng 72 triệu đồng/lao động/năm. 
 
Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng hiện có 300 tổ hợp tác nông nghiệp với 7.027 tổ viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; các tổ hợp tác hoạt động theo phương thức cùng nhau tham gia sản xuất một chủng loại sản phẩm, cùng tìm doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản; hỗ trợ giúp nhau vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.
 
HOÀNG SA