176 mô hình sản xuất cà phê bền vững

09:12, 18/12/2020

(LĐ online) - Ngày 18/12, tại huyện Lâm Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn...

(LĐ online) - Ngày 18/12, tại huyện Lâm Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông. 
 
Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án VnSAT Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án VnSAT Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị đánh giá, trong năm 2020, Ban Quản lý Dự án VnSAT Lâm Đồng đã xây dựng 58 mô hình sản xuất cà phê bền vững với khoảng 48,5ha. Lũy kế từ năm 2015 đến nay có tổng cộng 176 mô hình với tổng diện tích 137ha cà phê.
 
Đồng thời VnSAT Lâm Đồng trong năm 2020 cũng đã tổ chức 63 lớp tập huấn sản xuất cà phê bền vững, thu hút 2.133 lượt nông dân tham gia thực hành trên tổng diện tích hơn 2.800ha. Số liệu này lũy kế giai đoạn năm 2015- 2020 là 12.216 lượt nông dân với diện tích cà phê thực hành gần 13.230ha. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Kết quả VnSAT Lâm Đồng chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân áp dụng biện pháp canh tác cà phê giảm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đạt 9.098ha, tái canh cà phê bền vững 3.052ha, tăng lần lượt so với chỉ tiêu kế hoạch là 1.098ha và 1.052ha. Số người thụ hưởng từ Dự án VnSAT Lâm Đồng đạt 55.016 người, vượt 9.016 người so với mục tiêu đề ra. 
 
Kế hoạch trong năm 2021, VnSAT Lâm Đồng thực hiện khoảng 1,3 tỷ đồng kinh phí trình diễn sản xuất cà phê bền vững; 1 tỷ đồng tập huấn sản xuất, tái canh cà phê bền vững; 37 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất cà phê bền vững…
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Những tham luận nêu lên trong hội nghị gồm: liên kết sản xuất cà phê bền vững (Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng); đầu tư tiểu dự án tại xã Liêng Srônh (UBND huyện Đam Rông); những mô hình sản xuất cà phê bền vững (Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng)…
 
VĂN VIỆT