Phát triển 350 ha nông nghiệp thông minh

Cập nhật lúc 01:57, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)
Kế hoạch đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 350 ha diện tích nông nghiệp thông minh, tăng hơn 150 ha so với diện tích hiện có. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40% xây dựng tất cả 13 mô hình.
 
Cụ thể, gồm 7 mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý nước tưới và dinh dưỡng cho cây trồng, quy mô 0,5 ha/mô hình, thực hiện tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm. 
 
Tiếp theo, với 2 mô hình IoT quản lý chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau, hoa tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt, quy mô ít nhất 10 ha/chuỗi.
 
Còn lại 2 mô hình ứng dụng pin năng lượng mặt trời trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản, diện tích 90 m2, công suất 15kwp tại thành phố Đà Lạt. Và 2 mô hình hiện đại hóa vườn sản xuất cây giống rau, hoa tại huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt, quy mô 0,2 ha/mô hình.
 
VĂN VIỆT
,