Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,95%

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Lâm Đồng dự tính tăng 4,95% so cùng kỳ 2019. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng dự tính tăng 14,24%, chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo tăng 5,91%, chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 1,93%, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,75% so cùng kỳ 2019. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu gồm bia đóng lon ước đạt 29,9 triệu lít, sợi len lông cừu 398,8 tấn, bê tông trộn sẵn 223,99 ngàn tấn, rau cấp đông 11,3 ngàn tấn, alumin đạt 352,7 ngàn tấn, chè chế biến 13 ngàn tấn, rượu vang 661 ngàn lít, phân bón NPK 55,7 ngàn tấn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sản phẩm công nghiệp giảm sản lượng như chè, rượu vang, phân bón, ảnh hưởng chung tới chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp.
 
D.Q
,