Dấu hiệu lão hóa sớm ở não bộ thanh thiếu niên sau đại dịch COVID-19
06:34 | 05/12/2022
Theo nghiên cứu, não bộ của thanh thiếu niên đã trải qua đại dịch COVID-19 có những dấu hiệu lão hóa sớm và sức khỏe tâm thần của nhóm này cũng kém hơn.
.