Không hợp thức hóa các sai phạm tại khu vực có sự chồng chéo về quy hoạch

Cập nhật lúc 11:14, Chủ Nhật, 08/01/2023 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là một trong những nội dung hướng dẫn liên sở của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng về nguyên tắc, cách thức xử lý tại một số khu vực đang có sự chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.
 
Một khu vực phân lô bán nền hình thành trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm đang trong tình trạng hoang hóa
Một khu vực phân lô bán nền hình thành trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm đang trong tình trạng hoang hóa
 
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý kết quả kiểm tra, rà soát các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông để tách thửa; đồng thời, giải quyết tình trạng chồng chéo, chưa thống nhất giữa quy hoach sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số khu vực trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, liên Sở Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn về nguyên tắc và cách thức xử lý.
 
Về nguyên tắc, việc điều chỉnh phải đảm bảo quy hoạch cấp dưới phải phù hợp với các quy hoạch cấp trên; giữa các đồ án quy hoạch phải đồng bộ về quy mô, mục đích, tính chất, chức năng sử dụng đất và kỳ quy hoạch; đảm bảo tính kế thừa các quy hoạch đã thực hiện; không phá vỡ tổ chức không gian đô thị và vùng nông thôn.
 
Đối với khu vực đô thị, quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo quy định của quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam.
 
Hướng dẫn liên sở này cũng đặt ra yêu cầu phải hạn chế ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân tại khu vực điều chỉnh. Đặc biệt, không hợp thức hóa các sai phạm; đối với các khu vực thuộc đối tượng đang thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
 
Về cách thức xử lý, trên cơ sở các khu vực đã rà soát, xác định các nội dung chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm đánh giá việc mâu thuẫn giữa các đồ án và đồ án nào không phù hợp với các nguyên tắc trên thì phải điều chỉnh đồ án đó. 
 
Văn bản liên sở này cũng hướng dẫn chi tiết về nội dung rà soát, đánh giá; cách thức thực hiện rà soát, đánh giá và điều chỉnh. Trong đó, đối với các khu vực đất nông nghiệp đề xuất điều chỉnh sang đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo hình thành điểm dân cư nông thôn/ khu dân cư đô thị đầy đủ và đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp thoát nước…), hạ tầng xã hội để phục vụ người dân theo quy định. Chỉ tiêu sử dụng đất các khu vực đề xuất hình thành điểm dân cư nông thôn/ khu dân cư đô thị phải đảm bảo quy định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng Việt Nam.
 
Hướng dẫn liên sở cũng lưu ý việc lập quy hoạch phải phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện, nhưng không sử dụng bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện để xác định diện tích thực tế đối với các khu vực điều chỉnh quy hoạch. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch phải tính toán, quy hoạch các công trình hạ tầng, dịch vụ công cộng phục vụ điểm dân cư nông thôn/ khu dân cư đô thị đảm bảo bán kính phục vụ và các quy định khác có liên quan.
 
Đối với các khu vực đã phù hợp cả 2 quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng (đô thị/ điểm dân cư nông thôn) thì việc giải quyết phân lô, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, mua bán chuyển nhượng đất, xây dựng ..., UBND cấp huyện thực hiện việc giải quyết đầy đủ các thủ tục theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân và người dân. Yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định giải quyết việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ cả quy hoạch xây dựng, quy hoach đô thị và quy hoạch sử dụng đất, nếu phù hợp thì mới xem xét giải quyết.
 
NGUYỄN THÀNH
,