Đạ Tẻh: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11:16 | 23/02/2022
(LĐ online) - Sáng 23/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
.
 • Tạo ra bước chuyển biến toàn diện về văn hóa
  Tạo ra bước chuyển biến toàn diện về văn hóa
  20:53, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)
  (LĐ online) - Ngày 12/6, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước“ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...
  .
 • Lạc Dương sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng
  Lạc Dương sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng
  07:34, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)
  Dù mới hơn nửa chặng đường phấn đấu, song đến nay phần lớn chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ X (2015 - 2020), Lạc Dương đã đạt và vượt. Ðây là nỗ lực lớn của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện...
  .
 • Vấn đề đặt ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
  08:51, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)
  Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 14 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng“ (gọi tắt là Nghị quyết). Ðây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát.
  .
 • Tập trung phát triển làng hoa Hà Ðông và Ða Thiện
  Tập trung phát triển làng hoa Hà Ðông và Ða Thiện
  08:12, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)
  Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TH.U ngày 5/5/2017 của Thành ủy Ðà Lạt về “Phát triển làng hoa trên địa bàn thành phố Ðà Lạt đến năm 2020, định hướng đến năm 2025“, Ðảng ủy Phường 8 đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và hệ thống chính trị tập trung phát triển làng hoa Hà Ðông và Ða Thiện.
  .
 • "Gặt hái" được nhiều thành tựu quan trọng
  08:29, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)
  Ngày 30/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 22 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên“. 10 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp Lâm Ðồng “gặt hái“ được nhiều mục tiêu đặt ra.
  .
 • Bí Thư Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại các đơn vị
  Bí Thư Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại các đơn vị
  16:33, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)
  (LĐ online) - Chiều 18/7, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Khoa học Công nghệ (KH&CN) và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII...
  .
 • Ðức Trọng chuyển mình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
  Ðức Trọng chuyển mình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
  08:27, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)
  Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn“, các phong trào thi đua do Hội Nông dân huyện Ðức Trọng triển khai đã được phát triển sâu rộng; nâng cao về chất và lượng, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Những chuyển biến ở Lạc Dương
  08:28, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)
  Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Ðảng. Ðó là nơi trực tiếp lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối, khâu trọng yếu để duy trì mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân. Và lực lượng đảng viên chính là yếu tố quyết định sức mạnh của TCCS đảng
  .
 • Ðức Trọng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ
  08:29, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)
  Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII, Ðức Trọng đều đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với 12/15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ. Nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Ðức Trọng đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết.
  .
 • Đạ Huoai đạt nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện Nghị quyết
  Đạ Huoai đạt nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện Nghị quyết
  14:52, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
  (LĐ online) - Ngày 7/6, huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  .
 • Ðam Rông: 10 năm, nghị quyết thấm sâu ở "vùng đất khó"
  08:37, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)
  10 năm là chặng đường đủ dài để Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên“ thấm đẫm trên “vùng đất khó“ Ðam Rông.
  .
 • Liên Nghĩa với việc thực hiện Nghị quyết số 20
  Liên Nghĩa với việc thực hiện Nghị quyết số 20
  08:57, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)
  Ông Phan Thúc Long - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa cho biết: Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa hiện có 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với một thị trấn phát triển, có số dân trên 55.000 người thì sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới“ là một điều vô cùng quan trọng.
  .
 • Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ huyện Di Linh
  Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ huyện Di Linh
  08:44, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
  Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ“, Đảng bộ huyện Di Linh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đây là cơ sở giúp Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
  .
 • Xây dựng nghị quyết chuyên đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
  Xây dựng nghị quyết chuyên đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
  08:36, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)
  Sau nhiều nỗ lực, bình yên đã dần về với Ða Quyn. Lãnh đạo xã hàng năm đều ban hành nghị quyết chuyên đề để cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.
  .