Đức Trọng: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Cập nhật lúc 21:12, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/1, Huyện uỷ Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
 
Đảng bộ huyện Đức Trọng hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 44 chi bộ cơ sở, 21 đảng bộ cơ sở và 280 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
 
Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch... nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác dân vận, công tác nội chính, công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thể...
 
Trong năm 2022, có 65/65 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại; trong đó, có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, toàn Đảng bộ có 523 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.651 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong công tác xây dựng Đảng
 
Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ huyện Đức Trọng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm về nêu gương theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao. Có từ 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có từ 15-20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Có từ 90% các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị; trong đó có từ 25% mô hình mới, cách làm sáng tạo có sản phẩm cụ thể, được đánh gái cấp độ “đạt”; phát triển đảng viên mới đạt từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.
 
Tại hội nghị, các tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2022 và các chi bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong công tác xây dựng Đảng đã được khen thưởng.
 
N.MINH
,