Cụm thi đua số 3: Nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 20:03, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/1, huyện Đạ Huoai đơn vị Cụm Trưởng Cụm thi đua số 3 (gồm các đơn vị Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) năm 2022 - cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội nghị phong trào thi đua yêu nước và bình xét khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Năm 2022, Cụm Thi đua số 3 nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở”;  Phong trào thi đua thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, đến nay, huyện Bảo Lâm có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, 1/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Lộc An). Huyện Đạ Huoai có 7/7 xã đạt tiêu chí xã NTM; 3/7 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện Đạ Tẻh đã đạt chuẩn NTM; toàn huyện có 8 xã đạt NTM, trong đó 3 xã đạt NTM nâng cao (An Nhơn, Đạ Kho, Quảng Trị); xã Quảng Trị đạt NTM kiểu mẫu; huyện Đạ Tẻh tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn. Huyện đạt chuẩn NTM; 1 xã được công nhận  NTM kiểu mẫu về môi trường.
 
Phong trào thi đua trong khối các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã thuộc Cụm tiếp tục có sự phát triển. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo ổn định và có chiều hướng phát triển; số lượng các doanh nghiệp được thành lập, đăng ký hoạt động trên địa bàn tăng. Tại huyện Bảo Lâm đến nay có 614 doanh nghiệp; huyện Đạ Huoai có 142 doanh nghiệp; huyện Đạ Tẻh có 260 doanh nghiệp; huyện Cát Tiên có 66 doanh nghiệp.
 
Huyện Bảo Lâm đến nay còn 824 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,44%; hộ cận nghèo 1.747 hộ, chiếm tỷ lệ 5,18%. Huyện Đạ Huoai đến nay  còn 48 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,48%, 35 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,35%. Huyện Đạ Tẻh đến nay còn 1,36% hộ nghèo. Huyện Cát Tiên còn 3,73% hộ nghèo.
 
 
Trên lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; nội chính; an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực khác của các huyện trong Cụm thi đua số 3 đều đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
 
Tại hội nghị, Cụm thi đua số 3 đã bình bầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Lâm là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Cụm thi đua. Tiến hành bình bầu đề xuất huyện Đạ Tẻh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 3; huyện Bảo Lâm làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2023. 
 
TỨ ĐỨC
,