HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX họp trực tuyến kỳ họp thứ 13

05:04, 27/04/2020

(LĐ online) - Chiều 27/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) nhằm thực hiện những nhiệm vụ cấp bách giữa mùa dịch Covid-19. Kỳ họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu gồm đầu cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng và 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố...

(LĐ online) - Chiều 27/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) nhằm thực hiện những nhiệm vụ cấp bách giữa mùa dịch Covid-19. Kỳ họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu gồm đầu cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng và 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông K’ Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp với sự tham gia của ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Ở 13 điểm cầu, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo 12 huyện, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ theo quy định. 
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp bất thường HhĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự kỳ họp bất thường HhĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng
 
Trong kỳ họp bất thường, các đại biểu HĐND tỉnh nghe 8 tờ trình; đồng thời, thảo luận, trao đổi, giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan thẩm tra, cơ quan trình và cơ quan thẩm định dự thảo nghị quyết. 8 tờ trình bao gồm Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C; Tờ trình ban hành Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết phân bố kinh phí sự nghiệp thực hiện một số chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước năm 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Điểm du lịch sinh thái K’lan tại Khu di lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. 
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thẩm tra các nội dung được nêu trong 8 tờ trình. Báo cáo thẩm tra nêu rõ, hầu hết các nội dung được nêu trong 8 tờ trình đều cần thiết trong kế hoạch phát triển của địa phương, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Lâm Đồng. Với một số dự án chưa phù hợp, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị để lại để cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của toàn tỉnh.  
 
Bế mạc Kỳ họp, ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu: HĐND tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% của đại biểu HĐND tỉnh. Từ kết quả của kỳ họp này sẽ đảm bảo kịp thời, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian tới. Ông đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được quyết nghị thông qua với tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức trong giai đoạn hiện nay để đạt được những kết quả, hiệu quả cao nhất.
 
Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kì 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Sơn ( nguyên Giám đốc Công an tỉnh nghỉ chế độ hưu trí) và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Lê Vinh Quy (Giám đốc Công an tỉnh)  và ông Nguyễn Đức Thuận (Giám đốc Sở Y tế). Kết quả, ông Lê Vinh Quy và Nguyễn Đức Thuận được tín nhiệm trúng cử chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 100%. 
 
Kết thúc kỳ họp, ông Trần Đức Quận trân trọng cảm ơn, động viên toàn quân, toàn dân và toàn thể hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã tích cực phòng chống dịch Covid-19. Ông đề nghị cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, chống dịch như chống giặc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đẩy mạnh thi đua, vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 
D.QUỲNH